นโยบายการบริจาคของคอลเกต

แต่ละปีเราได้รับคำขอจากบุคคลทั่วไป และองค์กรต่างๆ สำหรับการบริจาค เมื่อคำขอมีมากขึ้นเกินกว่าที่เราจะสามารถเติมเต็มได้ เราจึงเน้นไปที่องค์กร โดยให้ความสำคัญกับเยาวชนและการศึกษา หากองค์กรของคุณตรงกับข้อกำหนดของเรา กรุณาส่งแบบฟอร์มคำขอทางจดหมาย (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ)

โดยรวมไปถึงข้อมูลต่อไปนี้:
• เป้าหมายขององค์กร
• ระบุความประสงค์ของคำขอให้ชัดเจน
ส่งคำขอของคุณมาที่:
บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำก้ด
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 
ตู้ ปณ. 571 กรุงเทพ 10500
คุณสามารถส่งคำขอได้ตลอดทั้งปี และเราจะตอบกลับทางจดหมาย