สุขภาพช่องปากที่ดี เริ่มจากการแปรงฟันที่ถูกวิธี

สุขอนามัยในช่องปากคืออะไร มาเรียนรู้วิธีการที่คุณสามารถประเมินสุขภาพฟันและเหงือกของตัวเอง 
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสุขภาพช่องปากที่ดี

สุขภาพช่องปากที่ดีแสดงให้เห็นได้จากลักษณะเหงือกและฟันที่สามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 • ฟันที่ขาวสะอาดปราศจากคราบ
 • เหงือกที่ยึดติดกับฟันอย่างแข็งแรง และไม่มีอาการเจ็บหรือเลือดออกขณะการแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน
 • ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากเกิดขึ้นเป็นประจำ

แต่ถ้าหากเหงือกของคุณมีอาการเจ็บ เลือดออกขณะที่แปรงฟัน หรือคุณมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากมาอย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นสัญญาณ
ที่เตือนว่า ถึงเวลาที่คุณจะต้องไปพบทันตแพทย์แล้ว เพราะอาการเหล่านี้บ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาในช่องปาก ซึ่งทันตแพทย์จะช่วย
แนะนำให้คุณได้รู้ถึงเทคนิคการรักษาสุขภาพในช่องปากที่ถูกต้อง

ทำอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี?

การปกป้องดูแลสุขภาพฟันให้ดีอยู่ทุกวัน ซึ่งรวมถึงการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธีนั้นจะช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดใน
ช่องปากก่อนที่จะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ อีกทั้งยังทำให้ไม่ต้องเผชิญความเจ็บปวดกับโรคเหงือกและฟันผุ ช่วยลดความวิตกกังวล 
และลดใช้ค่าใช้จ่ายที่จะต้องทำการรักษาหากคุณต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพช่องปาก

นอกเหนือจากการไปพบทันตแพทย์เป็นประจำแล้ว ยังมีวิธีง่ายๆ ที่ช่วยลดการเกิดอาการฟันผุ โรคเหงือก และปัญหาทางทันตกรรม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ วันละสองเวลา
 • รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และจำกัดการรับประทานขนมขบเคี้ยวระหว่างมื้ออาหาร
 • ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ เช่น ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์
 • ใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ในกรณีที่ได้รับคำแนะนำจากทันตแพทย์
 • ควบคุมดูแลให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ดื่มน้ำที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ หรือรับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
  ในกรณีที่เด็กเหล่านั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งฟลูออไรด์ธรรมชาติ

 

การแปรงฟันที่ถูกวิธี

 • เอียงแปรงสีฟันให้ทำมุม 45 องศากับรอยต่อของฟันและเหงือก และแปรงหรือขยับขนแปรง โดยปัดออกจากรอยต่อของฟันและเหงือก
 • แปรงทั้งด้านนอก ด้านใน และด้านคบเคี้ยวของฟัน โดยขยับแปรงไปมาในแนวนอนสั้นๆ อย่างเบามือ
 • แปรงลิ้นเบาๆ เพื่อเป็นการกำจัดแบคทีเรีย และเพื่อลมหายใจที่สดชื่นมากขึ้น

 

การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธี

 • ใช้ไหมขัดฟันความยาวประมาณ 18 นิ้ว และพันรอบนิ้วกลางทั้งสองข้างจนเหลือเนื้อที่สำหรับใช้งานประมาณ 1-2 นิ้ว
 • เคลื่อนไหมไปมาเบาๆตามซอกและส่วนโค้งของฟัน
 • ทำความสะอาดจนแน่ใจว่าซอกและรอยต่อของเหงือกและฟันสะอาดดีแล้ว แต่ต้องระวังไม่ให้ไหมบาดเหงือก

 

การดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากอย่างถูกต้อง นอกจากจะช่วยให้คุณมีสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีแล้ว ยังช่วยเสริมสุขภาพให้
คุณดูดีและรู้สึกมั่นใจในตัวเองสุขภาพช่องปากที่ดีจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

เคล็ดลับและผลิตภัณฑ์ที่คอลเกตขอแนะนำ

เตรียมรับมือกับอาการเสียวฟัน